Reiki

Reiki pomáhá sjednotit celou osobu (tělo, psychiku i bytostné Já), vytváří mnoho prospěšných efektů včetně relaxace, pocitů harmonie, klidu. Energie Reiki svými frekvencemi, vyššími než má běžně energetické pole člověka, pomáhá též k rozvoji tzv. mimosmyslového vnímání, zvyšuje intuici.

Jsou to právě naše myšlenky, emoce a postoje k životu, které určují náš zdravotní stav, náš život, naše okolí. Energie Reiki jde do hlubších úrovní osoby, kde má nepříznivý osud svůj původ. Pravidelné používání energie Reiki pomáhá rozpouštět zablokované energie, očišťuje mysl i emoce od energetických bloků a snaží se vytvořit stav rovnováhy. Posiluje v nás i schopnost převzít odpovědnost za své zdraví, svůj život, a pomáhá nám učinit nutné změny v našich postojích i v našem životním stylu, jež jsou potřebné ke šťastnějšímu, plnohodnotnějšímu a zdravějšímu životu.

Facebook